Prepare instantaneous report for your OPERations,
By using OPER

OPER, Konfigürasyon ve Planlama Ortamı (OPER Web) ve Prosedür Yürütme Ortamı (OPER Mobile) olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

Bu bölümler üzerinde entegre şekilde çalışan bileşenler şu şekildedir;