Karmaşık süreçler,
OPER’LE KOLAY

OPER, Konfigürasyon ve Planlama Ortamı (OPER Web) ve Prosedür Yürütme Ortamı (OPER Mobile) olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

Her Türlü prosesi yönetebilmek için geliştirilmiş OPER uygulaması ile entegre olarak çalışan OPER bileşenlerini aşağıda görebilirsiniz.

Oper Kokpit

Kokpit

OPER, yönetim modülü Kokpit ile tek noktadan çoklu bölge yönetimi sunarak, proses yönetimini merkezileştirir. Farklı lokasyonlarda yürütülen operasyonların aynı anda anlık takibini yapabilir ve senkronizasyon sağlar. Yeni süreçlerin tanımı, revize edilmesi ve farklı süreçler ile birleştirilmesi gibi tüm fonksiyonlar kolayca Kokpit üzerinden gerçekleştirilebilir.

Yönetimsel Raporlama

OPER, eşzamanlı ve online olarak takip edilen tüm süreçlerin kayıtlarını tutarak şirket içi verimliliğin artırılması adına detaylı yönetimsel raporlar sunar. Kayıt verilerinin oluşması sırasında operatör/uygulayıcı hatalarını engellediği için, ortaya çıkan raporların gerçeklik oranı maksimum seviyededir. Güncel veriler ile hazırlanan anlık raporlar, devam eden süreçlerdeki iyileştirmeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye imkan sağlar. Prosedürlerde toplanan veriler, tercih edilen formatlarda oluşturulup farklı yazılım ve süreçlerde kullanılmak üzere iletilebilir.

Oper Yönetimsel Raporlama
Oper Varlık Haritası

Varlık Haritası

Proseslerin parçası olan her çeşit öğe, koordinatları sisteme girilerek varlık haritasının parçası haline getirilebilir. Bu özellik ile kontrol ve işlemleri gerçekleştirecek operatör, OPER aplikasyonuna sahip mobil cihazı tarafından ilgili lokasyona yönlendirilir. Operatör, yapılacak işlemleri OPER uygulaması yardımı ile hataya yer bırakmayacak şekilde gerçekleştirebilir ve varsa gerekli uyarıları gönderir.

Prosedür Takibi ve Operasyonel Kayıt

Prosedür içindeki eş zamanlı işlemlerin takibinin ve yönetiminin tek noktadan yürütülmesini sağlar. Otomatik ve operatör aracılığı ile olmak üzere manuel olarak veri toplayabilir.
Prosedür içinde önceden tanımlanmış durum veya uygulamalar için mesaj gösterir, sistemde tanımlı çoklu birimlere SMS veya E-Posta gönderimi yapabilir. Operatörü, tam olarak yapılacak işlem hakkında bilgilendirir ve işlem yapılacak lokasyona yönlendirir.

Oper Prosedür Takibi ve Operasyonel Kayıt
Oper Online + Offline Çalışabilme

Online + Offline Çalışabilme

Oper fiziksel olarak gerçekleştirilen işlemlerin kayıtlarını, mobil aplikasyonu aracılığı ile anında dijital kayıtlara dönüştürür. Operatörün mobil cihazındaki uygulama, internet erişimi olmasa dahi tekrar bağlantı gerçekleştiğinde iletmek üzere verileri kaydeder.

Gelişmiş Loglama Sistemi

OPER, gelişmiş loglama sistemi ile uygulayıcılar tarafından gerçekleştirilen tüm aksiyonları zaman ve lokasyon bilgisi ile birlikte otomatik olarak kayıt altına alır. Uygulayıcıların gerçekleştirdiği fiziksel işlemler dahi kayıt altına alınarak, hataya yer bırakmayacak şekilde takip edilebilir. Böylece gerçek analizler ve geriye dönük kontroller kolayca yapılabilir.

Oper Gelişmiş Loglama Sistemi