Anlık raporlama,
OPER’LE KOLAY

Fiziksel Gücün Dijital Süreç ile iş birliği: FİJİTAL GÜÇ

Fiziksel Gücün Dijital Süreç ile iş birliği: Fijital Dönüşüm Çağı

Yıllardır teknoloji adı altında bir sürü gelişim ve yenilik gerçekleşiyor. Bu gelişim ve yeniliklerin en başında tek insan gücü yerine grupça çalışmalar önem kazanmaya başladı. Bunun akabinde, grupça çalışmalar bir plan üzerinden yapılarak ve bölümlere ayrılarak iş sürecini daha da hızlandırdığı görüldü.  İlerleyen modern çağda, OEE ve OLE gün yüzüne çıktı ve iş yerlerinde, iş gücü ve ekipman verimliliği ölçülmeye başlandı. Günümüzde, firmaların iş, ürün ve zaman verimliliği, iş gücü ve ekipman verimliliği ile anlaşılabilmektedir. OEE ile OLE yüzdesi yüksek olan bir fabrikanın, maksimum ürün üretip maksimum kazanç sağladığı varsayılmaktadır. Fakat bu süreçte gün geçtikçe geliştirilmeye devam edilmektedir.

            Yıllarca anlaşılmayan ve sorulamayan birkaç sorunun mevcudiyeti gün yüzüne çıkmaktadır. Bunlar;

  • İş gücü ve zaman verimliliği kavramı göreceli değil midir?
  • Maksimum insan ve üretim verimliliği neye göre ölçülmektedir?
  • Maksimum insan ve üretim verimliliği kaydedilmiş bir hedefe göre mi ölçülmektedir?
  • Yoksa yüksek değerlere sahip endüstriyel yazılımlara mı?

Tabi ki de yukarıda yazılanlar için tek sonuca ulaşılamaz. Sadece Endüstriyel yazılımlar fabrikamızın durumunu en net bize gösteren sistemdir. Bu yazılımlar ile müdürlerimize, patronlarımıza ve kendimizden üst kıdemli yöneticilerimize kendimizi gösterme yöntemimiz olmuştur. Çünkü bize endüstriyel yazılımların verdiği raporlar sayısal değer vermektedir. Yazılan yazılar sadece okuyan kişi anladığı kadar bilgi verebilir fakat sayılar sizin kanıtınız olmaktadır. İki yazıyı karşılaştırmak görecelidir fakat büyük sayıyı görmek gibi bir kavram net bir kavramdır. Bu sebepten ötürü fabrikalarımızda endüstiyel yazılımları kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz.

            Bu sektörün ilerisinde karşımıza Fijital kavramı çıkmaktadır ve Fijital çağa ayak uydurmak en önemli önceliğimiz olmalıdır. Fijital kavramı, fiziksel ile dijital kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Eski fabrikaların gücü fiziksel gücün önemi ile başlamıştır ama dijitalleşen dünyada eski fabrikalarımızın dijital fabrikaya(akıllı fabrikaya) dönüşmesi, Endüstri 4.0 ile gerçekleşmiştir. Bu sebepten dijital olmayan fabrikaların dijital dönüşümü endüstriyel yazılımlar kullanarak gerçekleşmiştir. Bu değişime ayak uyduramayan firmalar bu yolda pazarın isteklerini karşılayamaz duruma düşmüşlerdir ve gelişememişlerdir. Sonuç olarak, Dijital dönüşüm, fiziksel gücün yerini alarak birçok işi daha güvenli, daha hızlı ve daha ucuza yapmanıza olanak sağlamıştır. Bunlar gerçekleşirken de dijital dönüşümde insanın yeri azaltılmaya başlanılmıştır ve Endüstri 4.0 adı altında fabrikalardaki üretim bantlarına makineler yerleştirilmiştir. Dijital dönüşümü geride bırakarak fijital kavramını ön plana çekmemiz gerekmektedir. Bu dönüşümde çalışanlarınızın yerinizi makineler almamalıdır. Dönüşüm insanlar aracılığıyla olmalıdır.

Zaman kavramı fark edemediğimiz kadar hızlı işlemektedir. Geçmişten günümüze kadar kalan evrak dosyaları bilgisayara aktarılmaya başlanmaktadır. 1 oda dolusu dokümanlar belki 8 cm lik bir harici belleğe aktarılmaktadır. Herkes bu aktarıma yüksek verimlilik adını vermektedir. Çünkü, bu aktarım insanlara, daha fazla alan ve daha kolay erişilebilirlik vermektedir. Peki yüksek verimlilik kavramını tekrar gözden geçirirsek bu bir veri verimliliği sayılabilir mi ? Yüksek verimlilik demek daha yüksek verimlilik sağlayacak bir çözüm bulunana kadarki kullandığınız çözümünüz demektir. Fakat yeni bir çağ başlamaktadır ve beraberinde fijital kelimesini getirmektedir. O kadar büyük dosyalar küçük belleklere aktarılıyor, insan gücünün, iş gücünün ve maddi gücün kaybolmadığı bir düzen yüksek verimlilik içeren bir sistem sayılmaktadır. Yüksek verimlilik temelinin içinde bulunan iş gücü mekanizmalarla ölçülemez bir boyuttadır. Çünkü insanlarımız makine değildir sadece insanlarımız dijitale dönüşmesi gerekmektedir. Bir Fijital güç olmalıdırlar.

            Fijital kelimesinin ortaya çıkmasındaki en önemli unsur, dijital bir döngüne fiziksele ihtiyacın azalmasından kaynaklanmaktadır. Dijitalleşen dünyada çalışanların yerini alan makineler insan duygularından yoksunlardır. Çoğunlukla makinelerin yaptığı seçimler yüksek zaman verimliliği ve yüksek kazanç için olacaktır. Bunların yaşanması ilerleyen dönemde ciddi etkilere sebep olacaktır. Bu sebepten ötürü Dijital kelimesinin yerini yakın zamanda Fijital kavramı alacağını düşünmekteyim. Bu kavramı tam belirtebilmek için Endüstriyel Yazılım firması olan BAUTEK’in Pazarlama Müdürü Ümit Sayf’ın metaforunu aktaracağım ‘’ Robot kollu bir insan ‘’. Bu cümle çoğu kişiye anlamsız gelebilmektedir ama insanlar robot bir kola sahip değil midirler? Telefonlarınız sizin parçanız değil midir? Her hangi bir yere gidilirken ilk olarak cüzdan yerine telefonunuzu kontrol etmiyor musunuz?

            Microsoft size Microsoft Office programlarını sunuyor ve hayatınızı kolaylaşıyorlar. Bu tarzda yazılar yazılırken genellikle bu program kullanılıyor, deden kâğıda yazılmıyor? Hayat dijitalleşiyor ama insanlar dijital bir güç olmuyor makineler dijitalleşiyor fakat insanlar Fijital kavramını ortaya çıkartıyor.

Omron, Sıemens, Allen Bradley, Mitsubishi, Schneider, Rockwell gibi markalar size çok iyi fabrika yazılım çözümleri sunmaktadır ama insanınızı güncellemeden o çözümleri kullanabiliyor musunuz? Akıllı fabrikalarınızda eminim ki Intouch adı ile bildiğiniz birçok Wonderware ürünü kullanıyorsunuzdur; örneğin, MES, Historian ve Bulut veri depolama çözümleri. Bu çözümler size yüksek verimli bir fabrika olmanıza yardımcı olmaktadır fakat çalışanlarınız da yüksek verimlilik düzeyine erişebilmekte midirler?

            BAUTEK size süreç yönetimi optimizasyonu sağlayan bir fijital dönüşüm sunmaktadır. Bu dönüşümün ismi OPERdir. Size Dijital ile fizikselin uyumunu göstermektedir. Prosedürlerinizin kontrolünü ele almanıza yardımcı olacaktırz. Artık Fijital bir çalışana iş ataması yaptığınız zaman arkasından kontrol etmeniz gerekmeyecektir. Çünkü, o işlemin her adımı size hızlı bir şekilde raporlanacaktır. Çalışanlarınız robot bir kola, onlar için düşünüp karar veren bir beyine ve hızlı öğrenim derecesine sahip olacaklardır. Siz bilgisayarınız üzerinden tüm fabrikanızı tek bir tuş ile yönetebileceksiniz. Ama bunu dijital olarak yönetmeyeceksiniz, siz bir makine yönetmeyeceksiniz. Dijitalleşmiş bir fiziksel güç olan fijital çalışanlarınızı yöneteceksiniz. Her ilettiğiniz veri onların robot kolu olan mobil araçlarına aktarılacaktır. Yapılacak bir işi, bir süreci videolar, görseller ile belirtebileceksiniz. Tek yapılması gereken çalışanlarınız cihazlarına bir aplikasyon indirmesi olacaktır. Siz ise kendi web browserınız üzerinden yönetimi gerçekleştireceksiniz.